Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Agency: MPO/FV
Project code: FV40132
Project solver: Ing. Martin Pieš, Ph.D.
Beginning: 2019
End: 2022

Cílem projektu je vývoj nového autonomního systému pro komunikaci s prvky bezdrátové sítě, který rozšíří technologickou platformu IQRF. Bezdrátový komunikační systém bude koncipován tak, aby byl schopen nezávisle na elektrické síti fungovat ve venkovním prostředí a trvale přenášet data ze senzorů do cloudu. Umožní tak získávat telemetrická data v místech složitě přístupných pro současné technologie. Výhodou tohoto inovovaného řešení je tedy rozšíření uplatnitelnosti stávajících produktů, vyvíjených společností MICRORISC s.r.o. na nové oblasti použití ve venkovním prostředí. Nasazení bezdrátových komunikačních systémů do externích podmínek je zcela v souladu s myšlenkou použití bezdrátových senzorových sítí.