Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

International Mobility in Biomechanical Energy Generator to Identify Daily Life Activities

Agency: MSM
Project code: EF18_070/0010219
Project solver: prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Beginning: 2019
End: 2021

Projekt Mezinárodní mobilita v oblasti Biomechanický energetický generátor pro rozpoznání činností každodenního života umožní realizaci dlouhodobé mobility výzkumného pracovníka - juniora ze zahraničí do ČR, jehož žádost o podporu mobility byla kladně hodnocena v programu MSCA, ale z důvodu omezené výše alokace nebyla podpořena. Projekt podpoří a rozšíří dosud nedostatečnou úroveň mezinárodní spolupráce a přenos zahraničních zkušeností ve výzkumu na VŠB-TUO.