Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby

Agency: TA0/TL
Project code: TL02000313
Project solver: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Beginning: 2019
End: 2021

V rámci tohoto multioborového projektu budou společně řešit interdisciplinární téma, které zasahuje do oblasti ošetřovatelství, kognitivní rehabilitace, psychologie, biomedicínského inženýrství, kybernetiky i informatiky. Jejich cílem v následujících třech letech bude významným způsobem přispět ke zvýšení efektivity akutní fáze neurorehabilitace pacientů se vzniklým poškozením mozku. Hlavním úkolem společného týmu bude vyvinout nový chytrý neuro-rehabilitační systém, který se bude skládat ze dvou komplementárních částí. První část, tedy hardwarové řešení, bude založena na vytvoření hmatatelného uživatelského rozhraní (tangible user interface, dále pouze TUI) k vytvářeným neurorehabilitačním úkolům (ve formě her), které budou implementovatelné softwarově.

TUI je rozhraní, které umožní pacientům řešit úkoly zadávané řídícím systémem, ve speciální aplikaci pro tablety se sadou neurorehabilitačních her. Tento úkol má před sebou tým z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TUO vedený doc. Ing. Martinem Augustynkem, Ph.D. a doc. Ing. Martinem Černým, Ph.D.