Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování VI.

Agency: SGS
Project code: SP2019/118
Project solver: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Beginning: 2019
End: 2019

Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: •   Využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování výrobků pro Průmysl 4.0 • Využití virtuální instrumentace pro vývoj speciálních měřicích systémů, •   Monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.