Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace V

Agency: SGS
Project code: SP2019/107
Project solver: Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Beginning: 2019
End: 2019