Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Inovace pro rozvoj skupiny předmětů Průmyslová robotika

Agency: MSM
Project code: IRP/2019/69
Project solver: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Beginning: 2019
End: 2019

Navrhovaný projekt umožní realizaci inovace skupiny předmětů Průmyslová robotika (I aII), která byla připravena pro novou akreditaci oboru. Došlo k rozdělení a diverzifikaci cílů stávajícího předmětu Průmyslová robotika pro bakalářské a navazující studium. Inovace směřuje do oblasti teoretických znalostí a hlubších praktických dovedností manipulace s průmyslovým robotem pro studenty bakalářského studia, rozšíření znalostí o kognitivních funkcích robotů, jejich autonomitu v navazujícím studiu. Pro bakalářské studium bude inovována především část praktických cvičení, v předmětech navazujícího studie pak i část teoretických přednášek. Inovace obsahu studia předmětů si klade za cíl prohloubit znalosti a praktické dovednosti studentů a diverzifikovat informace na jednotlivých úrovních studia v souladu s budoucími potřebami jejich potenciálních zaměstnavatelů v regionu.