Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Výzkum možností robotizace technologie kompletace kovových výrobků s pryží

Agency: TA0/TH
Project code: TH04010428
Project solver: Ing. Radim Kraut, Ph.D.
Beginning: 2019
End: 2021