Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Zvýšení uplatnitelnosti českých a polských absolventů technických oborů

Agency: MMR
Project code: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155
Project solver: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Beginning: 2018
End: 2020

Projekt posílí vzdělávání studentů s ohledem na potřeby trhu práce a přispěje ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů technických oborů. Studenti budou využívat špičkové vybavení laboratoří, navštěvovat odborné přednášky a semináře, vzdělávat se pomocí e-learningu. Díky přeshraničním výměnám získají nové dovednosti vč. měkkých. Výzkumné skupiny budou diskutovat otázky technické praxe s cílem doplnit didaktické nabídky vybraných studijních oborů, aby se zvýšil potenciál absolventů na trhu práce.