Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Integrovaný aktivní monitorovací systém pro pacienty s externími kardiostimulátory

Agency: TA0/TH
Project code: TH03010468
Project solver: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Beginning: 2018
End: 2020

Cílem projektu je vývoj a testování aktivního systému pro monitorování dočasných externích kardiostimulátorů napojeného na informační systém zdravotnického zařízení s ohledem na jeho uvedení na trh. Návrh systému pro aktivitu a správné fungování externích kardiostimulátorů, které pacientům poskytují dočasnou elektrickou stimulaci během lékařského ošetření nebo čekání na permanentní kardiostimulační implantát. Projekt bude řešit HW a SW vybavení složený z dohledového systému snímajícího signalizaci externích kardiostimulátorů s komunikační nástavbou a aplikace konfigurovatelné pro dosažení kompatibility s nemocničními informačními systémy. Produkt bude rovněž obsahovat software, který umožní realizovat statistické hodnocení hlášení rizikových stavů a predikci životnosti kardiostimulátorů.