Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování V.

Agency: SGS
Project code: SP2018/170
Project solver: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Beginning: 2018
End: 2018

Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: • využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicích systémů, • využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí (např. BroadBand LIGHT polygon) • monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.