Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Science and research

Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace IV

Agency: SGS
Project code: SP2018/160
Project solver: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Beginning: 2018
End: 2018