Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

3. kolo přijímacího řízení na VŠB - TU Ostrava, FEI

Event taking place: from 08/26/2020 to 09/30/2020

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) vyhlašuje od 15. 8. 2020 3. kolo přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do studijních programů.

Veškeré informace získáte zde

Velmi důležité jsou změny v přijímacím řízení schválené Akademickým senátem fakulty.

Uchazeči se ke studiu hlásí přes elektronickou přihlášku.

Post author: Charlie Root