Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

2.kolo přijímacího řízení na VŠB - TU Ostrava, FEI

Posted on

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) vyhlašuje od 1. 5. 2020 2. kolo přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do studijních programů.

Veškeré informace získáte zde

Velmi důležité jsou změny v přijímacím řízení schválené Akademickým senátem fakulty.

Uchazeči se ke studiu hlásí přes elektronickou přihlášku.

Post author: Charlie Root