Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Poděkování

Posted on

Ing. Marek PAGÁČ, Ph.D. poděkoval za realizační tým z VŠB-TU Ostrava a Centra 3D tisku Protolab, který se podílel v rámci dobročinné aktivy na výrobě lékařských pomůcek - přes 6000 ochranných štítů - kromě jiných i studentům a technikovi naší katedry. Ty směřovaly do nemocnic v rámci MSK, zubních ordinací, lékařských komor, armád spásy, domovů důchodců, krajského úřadu, městských úřadů, provozoven se sociální péčí atd.

Jmenovitě jsou to: Václav Janus, Miroslav Schneider, Radek Petráš, Vojtěch Petřík, Lumír Malicki a Tomáš Hudák.

Post author: Charlie Root