Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

1.kolo přijímacího řízení pro bakalářské studium na VŠB - TU Ostrava, FEI

Event taking place: from 12/01/2019 to 03/31/2020

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) vyhlašuje od 1. 12. 2019 1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do bakalářských studijních programů.

Veškeré informace získáte zde.

Uchazeči se hlásí ke studiu přes elektronickou přihlášku.

Post author: Charlie Root