Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Studenti technického kroužku VŠB-TUO uspěli na výstavě e-Mobilita v Praze

Event date:

V letošním roce se na tématech souvisejících s elektromobilitou, vodíkovými technologiemi nebo robotikou a virtuální realitou podílí už třetí generace studentů. Aktivity Technického kroužku II v zimním semestru akademického roku 2019/2020 navazují na předcházející období - studenti měli možnost se seznámit s elektromobily KAIPAN, Renault TWIZI a dalšími. Sestavili také RC model s hybridizací vodíkovým palivovým článkem a zúčastnili se soutěže. Tým se pravidelně schází v laboratorním prostředí CPIT, kde se připravuje na další soutěže. "Součástí technologické přípravy jsou i pojezdové testy, využívali jsme prostor nové sportovní haly. Mezi létajícími míčky tenistů se tak prohánělo soutěžní vozidlo ve světle modrých barvách FEI VŠB-TUO," říká doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.

Středoškoláci Adam Gitter a Filip Rajdus bodovali v prvním soutěžním dni exhibiční soutěže HORIZON EDUCATIONAL v Praze.

V roce 2018 na celorepublikové soutěži tým skončil na 19. místě. Letos se umístil na místě čtvrtém. "Exhibiční účast jako forma přípravy na celorepublikovou soutěž v roce 2020 a vítězství v prvním soutěžním dni potvrdila kvalitu vedení týmu a opodstatnění využití zkušeností externího lektora, Tomáše Rajduse," dodává Bohumil Horák. Zlepšuje se i technologická příprava a hlavně kvalita členů soutěžního týmu.

Cílem soutěže H2AC, vyhlašované každoročně HORIZON Educational, je sestavit a nastavit hybridní elektrický model automobilu řízený RC soupravou tak, aby jeho spotřeba energie či paliva byla co nejmenší. V rámci soutěže musí ujet během 4 hodin jízd\y co nejdelší vzdálenost s minimálním množstvím paliva.

Aktivity pro studenty středních škol, které motivují k dalšímu studiu technických oborů, organizuje V/V skupina SAZE (Systémy alternativních zdrojů energií) Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství FEI VŠB-TUO už více než 18 let. V posledních letech spolupracují také s organizátory celoškolského programu Zlepši si techniku. V průběhu let tak byly spuštěny projekty jako například Program napájení sluncem či Robotická liga. Od roku 2010 se skupina zaměřuje na talentované studenty a jejich další vedení, například v rámci organizovaných zájmových kroužků. První aktivity byly realizovány ve spolupráci s TRIANON v Českém Těšíně a dva roky běží i pro středoškoláky v rámci Prototypové laboratoře CPIT VŠB-TUO.

Post author: Charlie Root