Department of Cybernetics
and Biomedical Engineering

Základní kurz KNX partner na VŠB – Technické univerzitě Ostrava

Event taking place: from 08/26/2019 to 12/31/2019

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (FEI, kat. 450) probíhají certifikační kurzy KNX partner v certifikovaném školicím středisku KNX. Nejbližší termín Základního kurzu pro získání certifikátu KNX partner (týdenní):

26.8. - 30.8.2019. Nejbližší termíny Základního kurzu pro získání certifikátu KNX partner (12 hodinový):

14.11.-15.11.2019.

Kontaktní adresa Ing. Jan Vaňuš Ph.D. VŠB – Technická univerzita Ostrava, FEI, kat 450 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava-Poruba

Tel.: +420 59 732 5856 Email: jan.vanus@vsb.cz

www: http://knx-training.vsb.cz

facebook: https://www.facebook.com/knxtrainingcentre.vsbtuo

Certifikované školicí centrum KNX je uvedeno v seznamu certifikovaných školicích center. Certifikace školicího centra KNX byla získána podle mezinárodních norem asociace KNX.

Školicí centrum organizuje týdenní základní kurzy KNX a 12 hodinové základní kurzy KNX podle pravidel asociace KNX. Programování systémové elektroinstalace KNX je realizováno pomocí sw nástroje ETS5. Kurzy jsou ukončeny teoretickou a praktickou zkouškou s následným vydáním certifikátu Partner KNX (za podmínky složení obou částí zkoušky). Certifikát je platný v celé Evropě. Školicí centrum bylo vybudováno jako služba a podpora pro všechny projektanty, elektromontéry, učitele, studenty a další zájemce, kteří by rádi navrhovali, projektovali, programovali, montovali a oživovali inteligentní elektroinstalaci KNX.

Na kurz pro certifikaci KNX partner se lze předběžně přihlásit e-mailem: jan.vanus@vsb.cz. Nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem:

  • formulář závazné přihlášky na kurz,
  • údaje pro zaplacení registračního poplatku a
  • formulář dodatkových služeb (rezervace ubytování).

Post author: Charlie Root