Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Vývoj MEMS pro monitoring nestability zemních těles

Agentura: MPO
Kód projektu: FV20519
Řešitel: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Začátek: 2017
Konec: 2020

Cílem projektu je vývoj progresivních stabilizačních opatření pro zemní tělesa a skalní útvary, které z důvodu snížení nebo ztráty stability ohrožují bezpečnost lidí, technologické celky, stavby a infrastrukturu v dané lokalitě. Nedílnou součástí řešení je návrh, vývoj a realizace inovovaného komplexního monitorovacího systému založeného na moderních poznatcích senzorové techniky a bezdrátového přenosu dat, který včas upozorní na změnu stabilitních poměrů umožní včasnou realizaci sanačních opatření.