Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Bezdrátové dobíjení baterií

Agentura: MSA Auer Berlin
Kód projektu:
Řešitel: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Začátek: 2007
Konec: 2008