Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Technologiko Ekpaideytiko Idryma Larissas (T.E.I.), Řecko

Agentura: TEI
Kód projektu:
Řešitel: prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
Začátek: 2008
Konec: 2009