Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB-TU Ostrava na zvyšovaní kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti elektrotechniky

Agentura: Ministerstvo podohospodárstva a rozvoja vidieka
Kód projektu: 22410320029
Řešitel: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Začátek: 2012
Konec: 2013