Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Výměna zkušeností mezi TUO a Politechnikou Opolskou při optimalizaci vzdělávacích programů

Agentura: TBU
Kód projektu: CZ.3.22/2.3.00/08.00038
Řešitel: prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Začátek: 2008
Konec: 2008

Hlavním cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi Technickou univerzitou v Ostravě a Politechnikou Opolskou v oblasti pedagogické i vědecké, zejména výměna zkušeností v oblasti vysokoškolského vzdělávání se zaměřením hlavně na studenty doktorského studia, která má sloužit ke zvyšování úrovně vzdělávání a úrovně vědeckého poznání. Projekt přispěje i k lepšímu vzájemnému poznávání studentů i pedagogů v příhraničních oblastech.