Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Vývoj zařízení pro vzdálené ověření správné funkce externích kardiostimulátorů

Agentura: TA0/TH
Kód projektu: TH03010424
Řešitel: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Začátek: 2018
Konec: 2019

Cílem projektu je návrh, vývoj a realizace nového sofistikovaného testovacího zařízení pro provádění bezpečnostních technických kontrol specifických elektrických zdravotnických prostředků (ZP) vzdáleně přímo ze sídla výrobce ZP. Nově vyvinuté testovaní zařízení bude obsahovat taková řešení, která umožní testování parametrů ZP s minimálním zásahem obsluhy a současně s přenosem měřených parametrů do sídla výrobce k vyhodnocení. Testovací zařízení bude obsahovat prvky pro jednoznačnou identifikaci testovaného ZP a současně zabezpečení proti záměně ZP v průběhu testování a manipulace s měřenými hodnotami.