Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování V.

Agentura: SGS
Kód projektu: SP2018/170
Řešitel: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Začátek: 2018
Konec: 2018

Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: • využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicích systémů, • využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí (např. BroadBand LIGHT polygon) • monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.