Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Biomedicínské inženýrské systémy XIV

Agentura: SGS
Kód projektu: SP2018/164
Řešitel: doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Začátek: 2018
Konec: 2018