Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace IV

Agentura: SGS
Kód projektu: SP2018/160
Řešitel: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Začátek: 2018
Konec: 2018