Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování

Agentura: SGS
Kód projektu: SP2014/185
Řešitel: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Začátek: 2014
Konec: 2014

Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoj měřicích systémů. Projekt první částí navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektech zaměřených na automatizované testování speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku v rámci SGS2011 až SGS2013.