Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Mikroprocesorové systémy pro řídicí a monitorovací aplikace

Agentura: SGS
Kód projektu: SP2014/156
Řešitel: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Začátek: 2014
Konec: 2014

Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití elektronických mikroprocesorových systémů v oblasti zpracování signálů, řídicích a komunikačních systémů, řídicích algoritmů a simulací. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou ve čtyřech projektech s podobným zaměřením v rámci SGS.