Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Budoucnost využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie

Agentura: FM EHP/Norska
Kód projektu: BFN-086
Řešitel: doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Začátek: 2016
Konec: 2016