Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů o oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky

Agentura: MPMR
Kód projektu: CZ.3.22/3.100/12.03337
Řešitel: prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Začátek: 2014
Konec: 2015

Po řadu let (od roku 2000) probíhá spolupráce pedagogických i vědeckých pracovníků Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-Technické university v Ostravě s Wydziaem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (WEAI) Politechniky Opolskej, která je dokumentována společnými aktivitami v rámci projektu KONTAKT a následně v rámci programu INTERREG III A a OPPS. Dosavadní spolupráce byla zaměřena do dvou oblastí: vědeckovýzkumné a pedagogické.Výsledkem této spolupráce byly společné publikace, společné semináře, konferencí, společné studentské aktivity (workshopy, odborné exkurze). Nově připravovaný společný projekt bude zaměřen zejména do oblasti doktorského studia a vychází z Dohody o spolupráci, uzavřené v roce 2011. Projekt bude pokračováním spolupráce realizované v minulosti se silným důrazem na vzdělávání studentů doktorského studia se zvláštním zaměřením na implementace informačních technologií. Budou realizovány vzájemné studijní pobyty studentů doktorského studia, kde budou využívány nově dovybavené laboratoře i speciální přístroje, získané v rámci projektů EU a dále na základě dohody o spolupráci bude realizováno vzdělávání pracovníků WEAI Politechniki Opolskej v doktorském studu na FEI Technické univerzity Ostrava. Velmi důležitými prvky projektu ve vědecké oblasti budou společně realizované semináře u obou partnerů v ČR i PL a společná organizace mezinárodní konference Forum energetiků GRE2014. V pedagogické oblasti budou realizovány přednášky pro studenty i doktorandy na obou vysokých školách a výměnné exkurze studentů, které byly v minulosti velice úspěšné. Popisované aktivity umožní zvýšení kvality vzdělávání současně v oblasti teoretické i praktické na obou univerzitách a rovněž přispěje i ke vzájemnému lepšímu pochopení i k rozvoji společenských a kulturních vztahů.