Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Sdílení znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku

Agentura: MSMT
Kód projektu: IRP/2014/233
Řešitel: prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Začátek: 2014
Konec: 2014