Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Inovace předmětů zaměřených na Virtuální instrumentaci a měření

Agentura: MSMT
Kód projektu: FRVS2014/154
Řešitel: Ing. Miloslav Holba
Začátek: 2014
Konec: 2014

V současnosti kvalita života občanů velmi závisí na řadě automatizovaných systémů používaných snad ve všech oblastech lidské činnosti. Mnoho automatizovaných systémů má dnes charakter vestavěných real-time systémů z důvodu jejich spolehlivosti, nízké poruchovosti a vysoké odolnosti. Studenti FEI VŠB-TU Ostrava si osvojují v předmětech „Virtuální instrumentace 1, Virtuální instrumentace 2, Systémy pro měření a sběr dat, Měřicí systémy a jejich programování“ dovednosti návrhu a realizace automatizovaných měřicích a testovacích systémů založených na platformě osobních počítačů PC. Platforma PC nesplňuje výše uvedené požadavky na vestavěný systém a je nutné výuku inovovat a zahrnout do ní programování real-time vestavěných systémů. Proto chceme inovaci výuky založit na hardwarové platformě NI CompactRIO, která představuje vestavný systém spojující kontrolér s procesorem a operačním systémem reálného času, konfigurovatelné hradlové pole FPGA a vstupo-výstupní moduly v jediném šasi. Platforma NI CompactRIO vyniká robustností, výkonem a nízkou spotřebou a je programovatelné v grafickém vývojovém prostředí NI LabVIEW, které se masivně prosazuje v oblasti průmyslových testerů. Pomocí této platformy se studenti seznámí s nejnovějšími trendy a pokročilými programovacími technikami pro oblast vestavěných automatizovaných systémů, které jsou od absolventů vyžadovány v praxi.