Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Výzkum a vývoj ohříváku parovzduchové směsi pro Flexibilní energetický systém

Agentura: TAČR
Kód projektu: TA04021687
Řešitel: Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
Začátek: 2014
Konec: 2017

Předkládaný projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti výměníků tepla s vysokou teplotou ohřívaného média (cca 850°C), kterým je parovzduchová směs, dále na způsob vytvoření této parovzduchové směsi a na řízení její teploty po délce výměníku z hlediska nepřekročení maximální přípustné teploty v příslušné části výměníku – tedy ohříváku parovzduchové směsi. Tento výzkum a vývoj navazuje na ukončený výzkum, který proběhl v rámci grantového projektu FR-TI1/073, jehož hlavním příjemcem byla společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., a který byl úspěšně ukončen v roce 2012. Cílem řešení tohoto projektu je zajistit vývoj ohříváku parovzduchové směsi, jakožto jedné ze základních komponent vyvíjeného cyklu, a připravit podklady pro dodávku teplárenského zdroje na bázi flexibilního energetického systému. Vyvíjený ohřívák parovzduchové směsi je tedy spojovacím článkem mezi spalovací komorou pro spalování uhlí a plynovou turbínou, a jako zcela nové zařízení musí zajistit nejen ohřev směsi na pracovní teplotu cca 850°C, ale musí zajistit i přípravu takové směsi. Uskutečněný vývoj takového ohříváku parovzduchové směsi umožní společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. zpracovat potřebnou Feasibilty Study teplárenského zdroje, což je předpoklad pro jeho komerční nasazení.