Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování II

Agentura: SGS
Kód projektu: SP2015/181
Řešitel: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Začátek: 2015
Konec: 2015

Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoj měřicích systémů. Druhou částí projekt hodlá podpořit oblast strojového vidění pro automatizaci testování výrobků, což je oblast, která se v průmyslové praxi prudce rozvíjí. Předložený projekt má za cíl rozvoj výzkumných aktivit ve dvou oblastech: 1) Testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. 2) Testování v průmyslu za pomocí strojového vidění. 3) Aplikace adaptivních filtrů za užití virtuální instrumentace . Rozvíjí se také široká oblast zpracování číslicových signálů formou adaptivních filtrů pro různé oblasti praxe.