Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace

Agentura: SGS
Kód projektu: SP2015/154
Řešitel: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Začátek: 2015
Konec: 2015

Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití elektronických mikroprocesorových systémů v oblasti zpracování signálů, řídicích systémů, systémů pro zajištění funkční bezpečnosti, řídicích algoritmů a simulací. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektech s podobným zaměřením v rámci SGS2012/111, SGS2013/168 a SGS2014/156.