Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Elektronická navigace v areálu VŠB-TU Ostrava

Agentura: MŠMT
Kód projektu: IRP2015/176
Řešitel: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Začátek: 2015
Konec: 2015

V roce 2014 byla v rámci rozvojového projektu spuštěna nadstavba nad statickou částí orientačního systému v areálu VŠB-TU v Ostravě, který existuje v podobě informačních panelů a orientačních šipek v definovaných místech areálu. Touto nadstavbou v podobě elektronické navigace jsou SW aplikace určené pro mobilní prostředky koncových uživatelů, které jim v návaznosti na jejich lokalizovanou polohu poskytují základní informace o bodech zájmů v jejich aktuálním okolí. Body zájmu jsou jednotlivé objekty v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě. SW aplikace byly vyvinuty pro mobilní prostředky typu tablet/chytrý telefon na dvou různých platformách: pro OS IOS (výrobky firmy Apple) a OS Android (nejrozšířenější OS mobilních prostředků). Tyto SW aplikace byly ověřeny v pilotním provozu v rámci prvního setkání absolventů VŠB-TU Ostrava. Součástí ověření elektronické navigace bylo i její nasazení v součinnosti s elektrickým personálním transportérem (SEGWAY) umožňujícím rychlejší a zajímavější pohyb po areálu univerzity. V roce 2015 plánujeme další rozvoj těchto aplikací zejména v tomto směru: 1) Rozšíření bodů zájmů o zbývající součástí VŠB-TU Ostrava (FaSt, EkF, FBI) 2) Doplnění redakčního systému, který umožní doplňování dynamických bodů zájmů vázaných na akce konané v areálu VŠB-TU Ostrava 3) Vyřešení součinnosti koncových SW aplikací na mobilních prostředcích a serverů poskytujících aktuální informace o areálu VŠB-TU Ostrava 4) Rozšíření vnitroareálové dopravy vybavené elektronickou navigací pro využití ze strany návštěvníků areálu VŠB-TU Ostrava.