Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Platforma pro testování nových technologií Smart CPIT3

Agentura: MŠMT
Kód projektu: IRP2015/2
Řešitel: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Začátek: 2015
Konec: 2015

V souvislosti s dynamickým rozvojem výzkumu a vývoje nových technologií v oblastech Tele Care, Health Care, Smart Home, Smart Home Care, Smart Grids, Smart Metering, Smart Cities, mobilita (elektromobily) a jejich aplikací s využitím alternativních zdrojů a úspor energie bychom na tyto trendy chtěli reagovat vybudováním platformy pro testování nových technologií Smart CPIT3 na VŠB TU Ostrava. V současnosti působí na VŠB – TU Ostrava, FEI, vědecko výzkumné skupiny, které se zabývají výzkumem v oblastech: 1. Biotelemetrický byt; Smart Home Care (Smart Home, Tele Care, Home Care – Ing. Martin Černý Ph.D., Ing. Marek Penhaker Ph.D., Ing. Jan Vaňuš Ph.D., Doc. Ing. Jiří Koziorek Ph.D.), 2. Optimalizace řízení toku energie v energetických jednotkách (Smart Grids, Management energií v budovách, SMART systémy řízení energeticky soběstačného domu) (Doc. Ing. Stanislav Mišák Ph.D.), 3. Řízení technologických soustav s obnovitelnými a alternativními zdroji energie pro komplexní systémy, zdroje pro dopravu a transport (elektromobily a elektromobilita), (Doc. Ing. Bohumil Horák Ph.D.).