Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace II

Agentura: SGS
Kód projektu: SP2016/162
Řešitel: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Začátek: 2016
Konec: 2016

Hlavním úkolem předloženého projektu je podpora stávajících a zejména začínajících doktorandů při zapojení do výzkumu v této oblasti a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu. Předložený projekt má za cíl rozvoj výzkumných aktivit zejména ve třech oblastech: – Zpracování signálů v průmyslových řídicích systémech – Výzkum a vývoj vestavěných řídicích systémů zejména v souvislosti s měřením neelektrických veličin – Výzkum a vývoj v oblasti vestavěných a průmyslových řídicích systémů.