Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování III

Agentura: SGS
Kód projektu: SP2016/146
Řešitel: doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Začátek: 2016
Konec: 2016

Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum v dále uvedených oblastech: •využití virtuální instrumentace pro oblast automatizovaného testování a vývoje měřicích systémů, •využití virtuální instrumentace pro pokročilé techniky zpracování číslicových signálů z různých aplikačních oblastí, •monitorování provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektech zaměřených na automatizované testování speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku v rámci SGS2011 až SGS2013 a dále v projektech Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování v rámci SGS2014 a SGS2015. Předložený projekt má za cíl rozvoj vědecko-výzkumných aktivit ve čtyřech stěžejních oblastech: 1) Testování přístrojové techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. 2) Testování v průmyslu za pomocí strojového vidění. 3) Aplikace pokročilých adaptivních metod zpracování číslicových signálů za užití virtuální instrumentace. 4) Měření, zpracování a modelování stochastických veličin pro optimalizaci řízení provozně technických funkcí a managementu energií v inteligentních budovách.