Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Inovace předmětů zaměřených na pokročilé metody programování řídicích systémů

Agentura: FRVŠ (MŠMT)
Kód projektu: RPP2016/94
Řešitel: Jakub Hlavica, Ing.
Začátek: 2016
Konec: 2016

Navrhovaný projekt inovace výuky je zaměřen na modernizaci vybavení laboratoře mikrokontrolérů a vestavěných řídicích systémů a vytvoření návazných laboratorních úloh. Cílem projektu je dovybavení laboratoře katedry o vybrané výukové sady a dále o moderní laboratorní vybavení určené pro výuku studentů v bakalářských a navazujících magisterských programech. Pořízení výukových sad je motivováno požadavkem na zvyšování kvality výuky. Výukové sady umožňují studentům aplikovat své řídicí algoritmy na reálná zařízení a nejsou odkázáni jen na simulátory. V části řízené výuky dojde k rozšíření možností pro praktickou část výuky. Co se týče neřízené výuky, přístrojové vybavení umožní vytvářet praktické části bakalářských a diplomových prací na profesionální úrovni, přičemž se studenti rovněž seznámí s reálnými problémy v technické praxi a jejich řešením s využitím moderního vybavení pracoviště.