Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Navigační systém VŠB-TU Ostrava

Agentura: MŠMT
Kód projektu: IRP/2016/53
Řešitel: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Začátek: 2016
Konec: 2018

Projekt je zaměřen rozvoj a aktualizaci navigačního systému VŠB-TUO. Projekt je rozdělen na dvě části: 1) Fyzická navigace, která zahrnuje venkovní totemy a interní deskové navigační systémy. 2) Softwarová podpora navigačního systému včetně mobilních aplikací. Součástí řešení projektu je vytvoření a aktualizace navigačních map exteriéru, a interiéru univerzity. Rok 2016: Vybudování externího venkovního totemu na Ekonomické fakultě (1 ks), vytvoření vnitřního deskového navigačního systému (1 ks). V roce 2016 se dále uvažuje s aktualizací navigačního systému včetně polepů a vývoj softwarové podpory a mobilních aplikací. 2017: Vývoj softwarové podpory a mobilních aplikací. Aktualizace polepů dle potřeby. 2018: Vývoj softwarové podpory a mobilních aplikací. Realizace vnitřního deskového navigačního systému (1ks) na Ekonomické fakultě (realizace po ukončení rekonstrukce Ekonomické fakulty). Aktualizace polepů dle potřeby. | 2016 | FRVŠ (MŠMT) | Inovace předmětů zaměřených na pokročilé metody programování řídicích systémů