Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Výzkum a vývoj inteligentní sítě senzorů pro monitorování bezpečnosti záchytných sítí a bariér pro potřeby geotechniky

Agentura: MPO
Kód projektu: FV10706
Řešitel: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Začátek: 2016
Konec: 2019

Cílem řešení projektu je vývoj nového komplexního monitorovacího systému pro záchytná geotechnická řešení svahových deformací. Společnost STRIX jako realizační firma sanačních opatření na skalních a zeminových svazích instaluje velké množství záchytných sítí a dynamických bariér. Tato opatření slouží k ochraně infrastruktury, zejména dopravních staveb. Současná praxe téměř neřeší dlouhodobý monitoring účinnosti takovýchto opatření a včasné informování o nastalých mimořádných situacích. Z těchto důvodů výsledky projektu nabídnou ucelený monitorovací systém využitelný na vysokopevnostních záchytných sítích a dynamických bariérách. Řešení projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti v okolí liniových staveb před georiziky.