Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Výzkum a vývoj optických a vláknově optických senzorů teploty pro automobilové aplikace

Agentura: MPO
Kód projektu: FV10422
Řešitel: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Začátek: 2016
Konec: 2019