Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Partnerství s VŠB – TUO pro transfer znalostí v oborech biomedicínského inženýrství

Agentura: OPPIK
Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0 /15_013/0004755
Řešitel: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Začátek: 2016
Konec: 2018