Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a komunikačních technologií pro Průmysl 4.

Agentura: MSK
Kód projektu: 06712/2016/EP
Řešitel: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Začátek: 2016
Konec: 2017