Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Vybavení pro výuku rapid prototypingu pro průmysl 4,0

Agentura: FRVŠ(MŠMT)
Kód projektu: RPP2017/194
Řešitel: Jan Dedek, Ing.
Začátek: 2017
Konec: 2017

Navrhovaný projekt inovace výuky je zaměřen na vybavení pracoviště technologiemi, které prozatím nejsou přímo dostupné pro výuku nebo jsou dostupné v omezené míře. Vybavení poslouží k vytvoření laboratorních úloh, při jejíž plnění se studenti všech úrovní vzdělávání seznámí s technologiemi 3D tisku, pokročilého měření sekundárních elektrochemických článků, způsobu nabíjení a vybíjení akumulátorů či obsluhy měřících přístrojů. Pořízení přístrojů a nástrojů rozšíří možnosti stávající výuky a také rozšíří její možnosti například o rapid prototyping, který je cennou zkušeností na trhu práce. V části řízené výuky budou na 3D tiskárně tisknuty díly k vyráběným přípravkům, nabíječka, umělá zátěž a multimetry budou sloužit k testování akumulátorů a řídicích jednotek a sada nářadí, posuvné měřítko, odsávačka par, odpájecí stanice či zvětšovací sklo zlepší kvalitu výuky při navrhování a realizaci DPS. V části neřízené výuky se naskýtá možnost využití pro kvalitnější výsledky bakalářských či diplomových prací, případně využití pro semestrální projekty do jiných předmětů.