Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Hodnocení investic do vývoje zdravotnických prostředků

Agentura: GAČR
Kód projektu: GA17-03037S
Řešitel: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Začátek: 2017
Konec: 2019

Projekt je zaměřen na ekonomické aspekty vývoje zdravotních prostředků. Poznatky budou využity pro formulaci metodického přístupu k hodnocení potenciálu investic do jejich vývoje, což přispěje k optimalizaci řízení procesů vývoje a uplatnění zdravotnického prostředku na trhu.