Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi při měření energetických médií pro metrologické použití v síti Smart Grid

Agentura: OPPIK
Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004955
Řešitel: Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Začátek: 2017
Konec: 2019

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj měřičů veličin energetických médií, jako jsou zejména průtok a teplo s implementací unikátních elementů pro získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi. Důležitost maximální funkčnosti a minimálních pořizovacích a popřípadě údržbových nákladů na měřiče je zároveň v protikladu s nezbytnou elektronikou spotřebovávající elektrickou energii zejména s rozšířením o bezdrátové komunikace pro začlenění do sítě Smart Grid.