Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

ULTRASONICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY A KONCENTRACE UREA KAPALINY

Agentura: OPPIK
Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004919
Řešitel: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Začátek: 2017
Konec: 2019

Získání nových znalostí potřebných pro vývoj nového produktu/ prototypu – generačně nového inteligentního senzoru pro automobilové aplikace na principu ultrasonického měření hladiny kapaliny a koncentrace, prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky činností žadatele povedou k zavádění inovací vyššího řádu a vytvoření produktu konkurenceschopného na světových trzích.