Katedra kybernetiky
a biomedicínského inženýrství

Věda a výzkum

Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace III

Agentura: SGS
Kód projektu: SP2017/158
Řešitel: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Začátek: 2017
Konec: 2017

Základním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití elektronických mikroprocesorových systémů v oblasti zpracování signálů, řídicích systémů, robotiky, systémů pro zajištění funkční bezpečnosti, řídicích algoritmů a simulací. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektu s podobným zaměřením v rámci SP2016/162. Hlavním úkolem předloženého projektu je podpora stávajících a zejména začínajících doktorandů při zapojení do výzkumu v této oblasti a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu. Předložený projekt má za cíl rozvoj výzkumných aktivit zejména ve třech oblastech: 1. Zpracování signálů v průmyslových řídicích systémech 2. Výzkum a vývoj v oblasti senzorových sítí a technologií IoT 3. Výzkum a vývoj v oblasti vestavěných a průmyslových řídicích systémů Další informace o Předmětu výzkumu jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.